Up

ບົດຮຽນຝຶກອົບຮົມ

ພື້ນຖານການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຄອມພິວເຕີ້
ການນຳໃຊ້ google drive
ບົດສອນຂຽນຂໍ້ມູນລົງແຜ່ນ
 
 
Powered by Phoca Download